Works

  • Nygaardsgata 33

    Prosjektert og levert kombinert kjølemaskin og varmepumpe.

  • Ski Bygg

    Prosjektert og levert isvannaggregat som betjener ventilasjonsanlegget og dermed oppfyller myndighetenes miljøkrav og gir samtidig god luft i kontor og administrasjonsbygg.

  • Sarpsborg kommune

    Sarpsborg kommune vil snart halvere sine energikostnader til oppvarming på Hafslundskolene. Vi har i høst montert 3 stk luft vann varmepumper på skolen.