Enova tilskudd kr 20.000

enovatilskuddet

Nyhet! Nå har du rett til å få tilbake penger for ettermontering av et balansert ventilasjonsanlegg!!!!

Enova har nå innført tilskudd til ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger. Tilskudd til balansert ventilasjon beregnes som 25 % av dokumentert totalkostnad, inkl. mva. Maksimalt tilskuddsbeløp per prosjekt er kr. 20.000. Tilskuddsordningen skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom omlegging til fornybare og fleksible varmeløsninger i norske boliger.

 

Et balansert ventilasjonsanlegg er et viftesystem som leverer frisk renset luft og trekker ut brukt luft. Varme blir overført fra brukt luft til frisk luft i en varmegjenvinner, og ventilasjonskanaler fordeler den oppvarmede friskluften rundt i boligen via ventiler. På denne måten behøver friskluften normalt ikke ytterligere oppvarming.
Du kan få tilbake 25 % av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift. Du har rett til å få tilbake maksimalt 20 000 kr når du ettermonterer et balansert ventilasjonsanlegg i en eksisterende bolig.

Enkelt å få tilskudd

Tilskudd hentes ut ved å registrere tiltaket i Enovas portal for rettighetsbasert tilskudd. Tiltaket må være ferdig utført og alle fakturaer må foreligge før det registreres. Ved registrering dokumenteres tiltaket med fakturaer som viser at tiltaket er ferdigstilt og tiltakets totale kostnader.

Invester i et balansert ventilasjonsanlegg, et energivalg som er godt å leve med. Enova gir tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.