• Energioppfølging

  Det er store summer å spare på å få oversikt over energibruken. Vi kan tilby webbaserte energioppfølgingssystemer som henter data fra forskjellige målere, og som blant annet gir deg energi/temperaturkurver og oversikt over energiforbruket i hele eller deler av et bygg.

 • Drift/Vedlikehold

  Jevnlig vedlikehold er nødvendig for å for forebygge og opprettholde en god drift og energiøkonomisk styring av de tekniske anleggene. God oppfølging vil forebygge uønsket driftstans og feil drift av anleggene. Med en vedlikeholdsavtale har man forutsigbare drifts- og vedlikeholdskostnader.

 • Ventilasjon

  Vi leverer løsninger for ventilasjon og styringssystemer med behovstilpasset ventilasjon til de fleste typer bygg. Vi kan bidra med å finne riktig løsning i tråd med det til en hver tids gjeldende regelverk og med lavest mulig driftskostnader. Med økende bevissthet rundt energibruk sørger vi for optimalt inneklima.

Referanseprosjekter

 • Ski Bygg

  Prosjektert og levert isvannaggregat som betjener ventilasjonsanlegget og dermed oppfyller myndighetenes miljøkrav og gir samtidig god luft i kontor og administrasjonsbygg.

 • Sarpsborg kommune

  Sarpsborg kommune vil snart halvere sine energikostnader til oppvarming på Hafslundskolene. Vi har i høst montert 3 stk luft vann varmepumper på skolen.

Siste nytt

 • Ledig stilling som servicetekniker

  Servicetekniker På grunn av økende arbeidsmengde, søker vi etter en servicetekniker som kan være med og videreutvikle vår bedrift. Den som tiltrer stillingen vil ha mye kundekontakt, og bli del av et team som bør kunne håndtere flere oppdrag løpende, og fremstå med ryddighet. Arbeidsoppgaver: Forebyggende og akutt vedlikehold på klimaanlegg Oppstart, innregulering, og overlevering […]