Sertifisering

Vår dyktige kjøletekniker Kjetil Berg har nå blitt sertifisert for arbeid med klimagass på kjøle og varmepumpeutstyr iht kommisjonsforordning EF 303/2008